We denken graag mee!
info@kudo-voices.com 050 - 85 091 28 050 - 85 091 28
Afdrukken

Privacyverklaring Kudo Voices

Kudo Voices, een handelsnaam van Kudo Studio en gevestigd aan Paulus Potterstraat 26, 9718 TJ, Groningen (KvK-nummer: 78104351) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kudo Media
Paulus Potterstraat 26
9718 TJ Groningen
Groningen: +31 (0)50 211 36 80
Website: https://www.kudovoices.nl/
E-mail DPO: info@kudovoices.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kudo Voices verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Op basis van welke grondslag en met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Kudo Voices verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
- Het afhandelen van uw betaling

Delen van persoonsgegevens met derden

Kudo Voices verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u online een bestelling plaatst dan wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij uw bestelgegevens (naam, adres, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven conform artikel 6, lid 1, punt b AVG. Deze gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Stripe, ga naar: https://stripe.com/en-nl/privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking sturen naar info@kudovoices.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kudo Voices neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@kudo-voices.com.

Floris Jonker
DemoReelClipKudo Housing
0:00 / 0:00
Bekijk profiel Meteen bestellen